POPRAVLJALNICA BESEDIL

Za vas in vaša besedila
smo odprli novo popravljalnico besedil.
POPRAVLJAMO VSE VRSTE NAPAK:

pravopisne, slovnične, oblikovne, tipkarske,

skrite, majhne, velike, hude in usodne.

SPREJEMAMO VSA BESEDILA:

kratka, dolga, učena, težka, lahkotna, resna, zabavna,

kratkočasna in tudi dolgočasna.

LEKTORIRAMO VSE VRSTE BESEDIL
V SLOVENŠČINI:
 • poslovni dokument
 • poročilo
 • letno poročilo
 • poslovni načrt
 • pogodba
 • ponudba
 • zapisnik
 • obvestilo
 • govor
 • dopis
 • pismo
 • uradni dokument
 • življenjepis
 • pismo
 • spremno pismo
 • motivacijsko pismo
 • prijava na razpis 
 • prošnja
 • ponudba za zaposlitev
 • spletna stran
 • blog
 • spletna revija
 • spletni časopis
 • članek
 • prispevek
 • katalog
 • letak
 • vabilo
 • oglas
 • reklamno sporočilo
 • brošura
 • prospekt
 • navodila za uporabo
 • tehnična dokumentacija
 • promocijsko gradivo
 • diplomska naloga
 • magistrska naloga
 • doktorska disertacija
 • seminarska naloga
 • esej
 • spis
 • knjiga
 • priročnik
 • strokovna literatura
 • poljudnoznanstvena literatura
 • leposlovje
 • podnapisi

lektoriranje

vejica

,

lektoriranje slovenskih besedil

Da bodo vse vejice na svojih mestih

in besede pravilno rabljene.