lektoriranje

vejica

,

lektoriranje slovenskih besedil

Da bodo vse vejice na svojih mestih

in besede pravilno rabljene.

Kaj je lektura?


Lektura je natančen jezikovni pregled besedila, s katerim se popravijo pravopisne, slovnične in tiskarske napake in odpravijo slogovne pomanjkljivosti.

Zakaj je lektura potrebna?

Zato, ker morda niste povsem prepričani, ali so vse vejice na svojih mestih in vse besede pravilno rabljene. Ali pa ste morda celo zmotno prepričani.

Zato, ker vam ni vseeno, kako se predstavite v javnosti. Ker želite narediti dober in profesionalen vtis. In ker nočete, da si vas zapomnijo po napakah in slabo napisanem besedilu.

Zato, ker je tudi pravilno napisan in urejen tekst del vaše podobe.

Zaupajte nam lektorski pregled svojega besedila.

Vejice vam bomo postavili na prava mesta.

 

Seveda pa ne bomo postavljali le vejic. Popravili bomo tudi vse druge pravopisne, slovnične in tiskarske napake, vam predlagali slogovne izboljšave in besedilo po potrebi tehnično uredili.


Poskrbeli bomo, da bo imelo vaše besedilo lep in razumljiv jezik, brez okornih izrazov. Z njim se boste lahko kjerkoli predstavili samozavestno in brez skrbi, da so v njem jezikovne napake.

Imate svoj "stil"?
Vašega besedila ne bomo grobo in samovoljno spreminjali, temveč bomo upoštevali tudi vaš »stil«, vaše želje in potrebe. Težili bomo le k temu, da bodo vaše misli pravilno in razumljivo izražene.
 
Posamezne večje spremembe bomo zgolj predlagali, sami pa se boste odločili, ali boste naše predloge upoštevali ali ne.

Kako poteka lektoriranje?


Besedilo pošljete na naš elektronski naslov in popravimo vam ga v programu Word z orodjem Sledi spremembam. Ta funkcija vam omogoča, da vidite vse popravke, ki so bili vneseni, sami pa lahko nato posamezen popravek sprejmete ali pa tudi zavrnete (v vrstici Orodja/Sledi spremembam/Sprejmi spremembo ali Zavrni spremembo).

 

Morebitne nejasnosti ali del besedila, na katerega vas želimo posebej opozoriti, označimo in zraven pripišemo komentar.

 

Popravljeno besedilo vam pošljemo na vaš elektronski naslov v dveh izvodih: v enem izvodu so vse spremembe označene in vidne, drugi izvod pa je čistopis, spremembe v njem so že sprejete in vključene v tekst.

Varovanje podatkov


Zagotavljamo vam anonimnost, zaupnost in varovanje vseh vaših podatkov.

Vsebine vašega besedila ne bomo objavljali ali posredovali tretji osebi. Tudi vaših osebnih podatkov, kot so naslov, e-naslov in telefonska številka, na bomo izrabljali za druge namene kot zgolj za vzpostavitev kontakta, dogovor o lekturi in za namene plačila.